Avocat Malpraxis Medical

Malpraxisul medical, deși în țări precum Franța, UK și SUA se bucură, atât de o legislație, cât și de o practică unitară în fața instanțelor de judecată, raportat la tara noastră, pe lângă aspectele specifice dreptului medical malpraxisul medical presupune nu numai cunoașterea temeinică a noțiunilor de drept civil – răspundere civilă delictuală, contencios administrativ și penal, ci și corelarea acestora pentru a se asigura o apărare optimă a drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Avocat Malpraxis Medical

Malpraxisul medical, deși în țări precum Franța, UK și SUA se bucură, atât de o legislație, cât și de o practică unitară în fața instanțelor de judecată, raportat la tara noastră, pe lângă aspectele specifice dreptului medical malpraxisul medical presupune nu numai cunoașterea temeinică a noțiunilor de drept civil – răspundere civilă delictuală, contencios administrativ și penal, ci și corelarea acestora pentru a se asigura o apărare optimă a drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Dreptul la sănătate

În opinia noastră, dreptul la sănătate este un drept absolut, sens în care opinăm că actul medical trebuie să se ridice cel puțin la nivelul principiilor hipocratice, iar în caz contrar se va supune principiilor lui Themis.

Cu toate acestea, experiența ne-a arătat că nu sunt la adăpost de critici nici sesizările sau plângerile nefondate ale pacienților care în cele din urmă nu numai că vor fi sortite unei respingeri dispuse de instanță, dar pot la rândul lor să ducă la atragerea răspunderii civile sau chiar penale motiv pentru care venim în apărarea medicilor și unităților medicale care fac subiectul unei plângeri  penale sau acțiuni în instanță nefondate.

Clienții noștri

Experiența acumulată de-a lungul anilor în drept civil, contencios administrativ și penal, prin recomandări, ne-a dus în direcția reprezentării, respectiv asistării unui număr semnificativ de clienți în diferite proceduri referitoare la malpraxis medical, fie că ne raportăm la reprezentarea acestora în fața instanțelor civile sau penale, fie că ne raportăm la procedura disciplinară în fața Colegiului medicilor sau sesizarea Direcției de sănătate publică cu un caz de malpraxis medical.

Printre clienți noștri s-au numărat și medici din diferite specializări medicale, precum ortopedie, stomatologie, chirurgie plastică aspect care a adus plus valoare experienței noastre în cazurile de culpă medicală, sens în care ne-am familiarizat cu noțiuni, strategii și proceduri medicale.

Ce oferim

Experiență


Experiența noastră în cazuri de malpraxis medical a dus la succesul multor clienți

Servicii juridice


Servicii juridice specializate în cazuri de malpraxis

Răspunderea asiguratorului

Recuperare daune


Recuperarea daune materiale și morale pentru malpraxisul medical

Servicii Oferite

Date fiind cele expuse, în aria de malpraxis medical cabinetul nostru oferă următoarele servicii juridice:

Consultanță juridică pentru stabilirea existenței sau inexistenței unui caz de malpraxis medical;

Sesizarea Colegiului medicilor pentru atragerea răspunderii disciplinare a personalului medical culpabil de încălcarea eticii și deontologiei profesionale;

Sesizarea Direcției de sănătate publică cu un caz de malpraxis medical;

Contestarea deciziei emise de Colegiul medicilor sau de direcția de sănătate publică;

Redactarea plângerii penale și reprezentarea în fața instanței penale a victimelor unui caz de malplaxis medical;

Apărarea în toate fazele procesului penal a drepturilor personalului medical acuzat pe nedrept de săvârșirea unui act medical care poate lua haina unei infracțiuni;

Cereri în fața instanței civile pentru atragerea răspunderii civile a personalului medical culpabil de un caz de malpraxis cu scopul de a obține repararea prejudiciului suferit (daune materiale și/sau morale);

Apărarea drepturilor și intereselor personalului medical împotriva căruia s-a formulat o cerere în răspundere civilă delictuală sau contractuală.

Dispozițiile art. 653 alin.1 lit. B din Lega 95/2006 definesc malpraxisul medical ca fiind „eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical saumedicofarmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicândrăspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.”

Textul anterior amintit face referire, cu precădere, la răspunderea personalului medical ceea ce comportă întrebarea la cine se referă în mod concret sintagma personal medical. Deși, poate evident, pentru a nu exista îndoieli asupra persoanei care este chemată să răspundă (în sens procedural, cine are calitatea procesuală pasivă) dispozițiile art. 653 alin.1 lit. A din Legea 95/2006 definesc noțiunea de personal medical statuând că această sintagmă se referă la medic (medic în sens general, indiferent de specializarea deținută), medic stomatolog, farmacist, asistent medical și moașa care acordă servicii medicale.

Definiția malpraxisului medical este reluată în în normele metodologice de aplicare a titlului XVI din Legea 95/2006 referitor la răspunderea civilă a personalului medical.

 

Referitor la sesizarea Direcției de sănătate publică pentru constarea unui caz de malpraxis incident devine și Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, iar în măsura în care se impune și Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ.

 

Trebuie menționat că dispozițiile cu caracter special ( Legea 95/2006, normele metodologice, etc) vin în completarea dispoziților de drept comun, anume în completarea Codului civil ceea ce presupune că succesul unei acțiuni în sfera malpraxisului medical este dat de interpretarea unitară a acestor texte de lege.

 

În situația în care actul medical eronat (eroarea medicală) este susceptibil de a lua forma unei fapte prevăzute de legea penală atunci, de la caz la caz, devin incidente în cauză dispozițiile Codului penal referitoare la Neglijența în serviciu (art. 298 cod penal), Vătămarea corporală din culpă (art. 196 Cod penal), Uciderea din culpă (art. 192 Cod penal), Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191 Cod penal), Uciderea săvârșită la cererea victimei (art. 190 Cod penal), iar în situații deosebit de izolate omorul sau omorul calificat.